Przedszkole nr 2
Strona głowna  /  Aktualności  /  Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym
Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym
data dodania: 2016-04-20 13:30:12

Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym

Rozwój mowy jest skorelowany z ogólnym rozwojem psychoruchowym dziecka. Ważne jest, aby obserwować jak rozwija się dziecko we wszystkich sferach. Przyczyną problemów z mową mogą być opóźnienia lub zaburzenia w innych sferach rozwoju.

Jakie umiejętności kolejno osiągają dzieci?

 

2 lata - 2 i pół roku

rozwój ogólny

dziecko biega, ale przewraca się przy gwałtownych zwrotach; może szybko przechodzić od siedzenia do stania i odwrotnie; chodzi po schodach w górę         i w dół, dostawiając jedną nogę do drugiej; uczy się jeździć na trójkołowym rowerku

lubi przesypywać i przelewać różne produkty z jednego pojemnika do drugiego; samodzielnie rozbiera się i potrafi założyć niektóre części ubrania

samodzielnie je, ale powoli

nawiązuje kontakty z rówieśnikami; uważnie przysłuchuje się rozmowom i próbuje brać w nich udział

mowa

słownik dziecka zawiera więcej niż 50 słów (niektóre dzieci potrafią nazwać wszystkie przedmioty z otoczenia);  używa słowa "ja", rozróżnia ja - ty;  pojawiają się liczebniki

łączy wyrazy ze sobą w kombinacje 2-wyrazowe; pojawiają się zdania

zadaje dużo pytań; można prowadzić z nim proste rozmowy

 

 

 

2 i pół roku - 3 lata

rozwój ogólny

dziecko podskakuje obunóż; stoi na jednej nodze ok. 2 sekundy;  robi kilka kroków na palcach, jest stale w ruchu;  ruchy stają się bardziej płynne i ostrożne

może poruszać poszczególnymi palcami; znacznie udoskonala się manipulacja przedmiotami; buduje wieżę z 6 klocków; potrafi chwytać rękami miękką lub dmuchaną piłkę

dostrzega, że coś jest krótsze lub dłuższe, większe lub mniejsze

lubi bawić się w przyporządkowywanie przedmiotów i tworzy ciągi z zabawek, np. ustawia samochodziki w rzędy i sortuje pluszaki

mowa

zasób słownictwa powiększ się z dnia na dzień

wypowiedzi zawierają co najmniej  2 wyrazy, wiele składa się z 3 -5 wyrazów; mowa jest jeszcze niezbyt zrozumiała

wypowiedzi nastawione są na komunikowanie się z innymi, brak zrozumienia ze strony dorosłych jest dla dziecka frustrujący

charakterystyczna dziecięca gramatyka

dziecko rozumie to, co się do niego mówi

3 lata - 4 lata

rozwój ogólny

przechodzi na palcach ok. 3 metrów; płynnie biega z przyspieszaniem i zwalnianiem, bez trudności pokonuje ostre zakręty

chodzi po schodach, stawiając nogi naprzemiennie

skacze na odległość ok. 30 centymetrów; chętnie i zręcznie gimnastykuje się, wspina i balansuje na murkach

lubi tańczyć i uczy się jeździć na hulajnodze

wycina nożyczkami duże kształty, potrafi ulepić z plasteliny proste, rozpoznawalne figury, rysuje ludziki najczęściej w postaci głowonogów (ręce wystają prosto z głowy)

zna liczebniki do 10, ale nie musi umieć wymienić ich we właściwej kolejności; wszystko liczy

samo odpina guziki i suwaki

dostrzega detale na obrazkach; obserwuje otoczenie i rozróżnia na przykład, jakie stworzenia latają, a jakie pełzają

mowa

słownik dziecka zawiera ok. 1000 słów, używa pojęć nadrzędnych, jak "zabawki", "ubrania"

złożoność gramatyczna wypowiedzi jest taka, jak w potocznej mowie dorosłych, nadal jednak zdarzają się błędy

poprawnie wymawia: samogłoski ustne (a, e, i, o, u, y), półspółgłoski (j, ł),                  spółgłoski: h, f, w, t, d, p, b, m, n, ń; może występować niepełna dźwięczność spółgłosek dźwięcznych

wypowiedzi są w ok. 80% zrozumiałe nawet dla obcych

opowiada o przygodach we właściwej kolejności

myśli są często szybsze niż mowa, więc czasami zaczyna się jąkać (zwykle to szybko mija)

4 lata - 5 lat

rozwój ogólny

dziecko skacze na jednej nodze; chodzi po linii prostej, całkiem dobrze utrzymuje równowagę

łapie oburącz piłkę rzuconą z odległości nawet 4 metrów

sprawnie posługuje się nożem i widelcem oraz nożyczkami; nawleka małe koraliki

rysując, trzyma ołówek chwytem trzypunktowym i kreśli linie ukośne, które przedstawiają np. dachy, ubrania

ustala się dominująca strona ciała: wyraźnie uprzywilejowane są jedna ręka, noga, jedno oko i ucho

coraz większa potrzeba przebywania z innymi dziećmi; duże znaczenie ma nauka zachowań w grupie: czekania, dzielenia się, oddawania czegoś, zwracania uwagi na innych

dziecko rozumie bardziej abstrakcyjne związki, interesuje się procesami społecznymi i fizykalno - technicznymi (np. porodem, śmiercią, dlaczego samochód jedzie); ma lepsze rozeznanie w stosunkach społecznych, wie, że nie wolno bić innych, dzieli się z przyjacielem, interesuje się swoją przeszłością i przyszłością; coraz lepiej planuje swoje działania i mówi, co zrobi

mowa

w wieku 5 lat używa ok. 2000 słów

rozumie dłuższe bajki i opowiadania

mówi poprawnym językiem

4- latek nie powinien zamieniać "k, g" na "t, d" i odwrotnie; może zamieniać "sz, ż, cz, dż" oraz "s, z, c, dz" na "ś, ź, ć, dź" a "r" na "l"

5 lat - 6 lat

rozwój ogólny

dziecko chętnie bawi się na dworze, rywalizuje z innymi dziećmi, zna dość dobrze różne gry zespołowe w piłkę

umie samo zasznurować buty

potrafi odrysować małe, ciągłe wzory jak pętelki lub fale (przygotowuje się do nauki pisania)

potrafi liczyć do 10

jego obrazki zawierają więcej szczegółów

zdolność koncentracji jest wystarczająca do podjęcia nauki w szkole

mowa

odpowiada na pytania całymi zdaniami; coraz lepiej wyraża własne uczucia słowami (nie płacze od razu, ale mówi, dlaczego jest smutne)

chętnie uczy się wierszy na pamięć

poprawna wymowa głosek "s, z, c, dz"

6 lat - 7 lat

rozwój ogólny

dziecko skacze jak pajacyk  przez 10 sekund (to ćwiczenie pozwala wykryć zaburzenia koordynacji ruchów)

skacze na jednej nodze 5 metrów

chwyta piłkę rzucaną z różnych kierunków

odróżnia prawą stronę od lewej

układa w odpowiedniej kolejności historyjkę obrazkową co najmniej z 4 części   i opowiada ją

mowa

pod koniec wieku przedszkolnego dziecko rozumie kilkanaście tysięcy słów; posługuje się pojęciami odnoszącymi się do czasu, takimi jak: "przedwczoraj" , "w przyszłym tygodniu", "pojutrze"; używa czasu teraźniejszego, przeszłego i przyszłego

dzięki większemu doświadczeniu językowemu maleje liczba nieprawidłowych gramatycznie wypowiedzi

opanowuje wymowę wszystkich głosek języka polskiego

do 10. roku życia mowa dziecka będzie nabierała cech mowy dojrzałej.

 

 Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3