Przedszkole nr 2
Strona głowna  /  Rada Rodziców
Rada Rodziców
 
 
 
 
Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
 
 
 
Małgorzata Dołęga - przewodnicząca
Kinga Borucka - sekretarz
Małgorzata Kalata - skarbnik
 
 
 
 
Komisja Rewizyjna
Katarzyna Lament - przewodnicząca
Monika Zaradkiewicz
Małgorzata Apanas
Katarzyna Godlewska
 
Przedstawiciele poszczególnych grup:

Grupa I - Kinga Borucka
Grupa II - Katarzyna Godlewska
Grupa  III - Małgorzata Kalata
Grupa  IV - Małgorzata Dołęga
Grupa  V - Monika Zaradkiewicz
Grupa  VI - Małgorzata Apanas
Grupa  VII - Katarzyna Lament

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Nr rachunku bankowego: Bank PKO SA 98 1240 6335 1111 0010 4864 8328
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-31