Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole nr 2
Strona głowna  /  Kółko plastyczne
Kółko plastyczne
    
 
 
 

„Autoportret” – praca węglem (cieniowanie)

 
 

Kolejne spotkanie kółka plastycznego to praca pt. „Akwarium”. Dzieci wykonywały metodą origami  z kółek kolorową rybkę, roślinki i  piasek. Używały również kawałków skręconej krepiny układając wodorosty. Podczas zadania wykazały się precyzją oraz pomysłowością.

 
 
„Kaktus” – praca przestrzenna (sklejanie, składanie papieru).
 
 

Z okazji Dnia Dinozaura powstał „Park Jurajski” ( praca podzielona na dwa etapy – malowanie tła farbami tworząc „zachód słońca” oraz odrysowywanie konturów dinozaura z czarnego kartonu i komponowanie z papierowych trójkątów „jurajskiego drzewa”.

 

 

„Zimowe koszyczki” – praca techniczna (przestrzenna) – rozcinanie papieru, sklejanie, dekorowanie  (używanie gotowych elementów oraz dziurkacza ozdobnego).

 
 

Na zajęciach kółka plastycznego, dzieci tworzyły „ Zimowy pejzaż” z różnorodnego materiału. Były bardzo zadowolone z efektów swojej pracy.

 

 

„Deszczowa pogoda i jeż” – praca przestrzenna - wycinanie, rozcinanie i składanie papieru, naklejanie, tworzenie kompozycji, elementy origami (parasolka).

 

 

„Pyza Wędrowniczka” – postać Pyzy, naszej patronki, praca wykonana pastelami mokrymi, z uwzględnieniem cech charakterystycznych w wyglądzie Pyzy oraz elementów stroju ludowego łowickiego;

 

 
___________________________________
 

     Przedszkole modyfikuje i dostosowuje ofertę zajęć do potrzeb i możliwości dzieci. Od października 2020 roku, już kolejny rok,  będziemy prowadzić  kółko plastyczne  dla dzieci przejawiających szczególne uzdolnienia plastyczne. Podczas zajęć, dzieci poznają różne techniki, metody i formy pracy.  W miłej atmosferze będą tworzyć swoje „dzieła”, eksponowane  w Galerii Małych Artystów lub wysyłane na ogólnopolskie konkursy .

                                                                      Pozdrawiamy, Anna Tucin oraz Emilia Tymińska

 
Plan działań wspomagania zdolności plastycznych dziecka
 
Rok szkolny: 2020/2021
Czas realizacji: 01.10.2020 r.  – 26. 06. 2021 r.
Czas prowadzenia zajęć: 40 minut- raz w tygodniu
Nauczyciel prowadzący: Anna Tucin, Emila Tymińska
Zakres wspierania rozwoju: kształtowanie zdolności i zainteresowań plastycznych dziecka
Grupa wiekowa: 5 latki, 6 latki
Liczba dzieci biorących udział w zajęciach: 15
Cele ogólne:
Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień plastycznych dziecka
·     -  Kształtowanie umiejętności wypowiadania się różnymi technikami plastycznymi
·     -  Rozbudzanie zainteresowań malarstwem, rzeźbą, architekturą, sztuką ludową
·     -  Zachęcanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych wewnątrzprzedszkolnych, gminnych, ogólnopolskich
·        Wzmacnianie wiary we własne możliwości
 
Cele szczegółowe:
·          uwrażliwianie na piękno otaczającego świata;
·          wzbudzanie przeżyć estetycznych;
·          wyrażanie przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie za pomocą różnych środków i technik plastycznych,
·          wzbogacanie przeżyć i wyzwalanie emocji dzieci,
·          stwarzanie swobodnej, akceptującej i twórczej atmosfery,
·          odkrywanie przez dzieci własnych możliwości twórczych,
·          rozwijanie wrażliwości estetycznej,
·          obcowanie z przyrodą w różnych porach roku,
 • stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem
 • wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu
 • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności
 • kształtowanie zainteresowania wytworami artystycznymi- dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem (reprodukcje obrazów), architekturą, wytworami sztuki ludowej, fotografią
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
 • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności
 • rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału pozytywnych wartości.
       Formy pracy:
·        Zajęcia grupowe
·        Indywidualizacja pracy, dostosowanie wymagań do możliwości dziecka
·        Praca w małych zespołach
    Metody pracy:
·          metoda praktycznego działania,
·          metoda doświadczeń i eksperymentów,
·          metoda pokazu, obserwacji,
Zakres współdziałania z innymi podmiotami:
·        współpraca z rodzicami, nauczycielkami grup, psychologiem
Sposoby realizacji:
 • Rysowanie kredką świecową, pastelową, mazakiem, kredą, patykiem, węglem, świecą na różnych rodzajach papieru: kartonie, tekturze, papierze ściernym, płótnie, szkle.
 • Malowanie na różnorodnym materiale: na papierze, tekturze falistej, gazecie, płótnie, szkle itp. o różnych formatach i wielkościach; malowanie farbami plakatowymi, klejowymi, akwarelami, akrylowymi; palcami i z użyciem pędzli i innych przedmiotów- przyborów. Komponowanie na całej płaszczyznę,  wprowadzenie zasady stosowania proporcji i aranżowania perspektywy.
 • Rysowanie i malowanie inspirowane muzyką, literaturą, własnymi przeżyciami, z zastosowaniem różnych form i technik.
 • Eksperymentowanie w trakcie używania różnych materiałów plastycznych
 • Wykonanie wycinanki płaskiej i form przestrzennych z papieru; łączenie w różny sposób elementów, np. technika collage.
 • Wykonuje wydzieranki; odtwarza określone kształty z papieru, nakleja, skleja elementy tworząc kompozycję.
 • Tworzenie kompozycji łącząc różne tworzywa z materiałem przyrodniczym i innymi materiałami np. koraliki, piórka, skrawki materiału
 • Wykonanie prostych prac plastycznych w konwencji sztuki ludowej: malowanie tkanin, ozdabianie elementami papierowych talerzyków, miseczek, dzbanków, lepienie z gliny, malowanie pisanek.
 • Poznanie dzieł sztuki i ich twórców: obrazy lub ich reprodukcje, fotografia, wybrane zabytki, pomniki i budowle o charakterystycznej i ciekawej architekturze.
 • Poznanie sztuki ludowej , w tym swojego regionu: tradycje, obrzędy.
 • Zespołowe wykonanie prac plastycznych; planowanie, podział zadań, kształtowanie umiejętności współpracy i poczucia odpowiedzialności.
 • Dokonanie oceny wytworów własnych i kolegów.
Ewaluacja:
·        Ekspozycje prac dzieci
·        Udział w konkursach plastycznych
·        Ankieta dla rodziców - rodzice
·        Termometr jako alternatywna metoda badawcza- dzieci
 
 
                                                                                                  Opracowanie: Anna Tucin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2021-04-29