Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole nr 2
Strona głowna  /  REKRUTACJA 2021/2022
REKRUTACJA 2021/2022

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 2

IM. PYZY WĘDROWNICZKI W WOLOMINIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NR 2

 

http://lista.pdf

 

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NR 2

 

http://lista.pdf

 

 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NR 2

 

http://lista.pdf

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w terminie od 6 do 12 kwietnia 2021 r.

są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

 

Rodzice, którzy składali Wniosek elektronicznie potwierdzają elektronicznie wolę przyjęcia dziecka do przedszkola poprzez stronę Nabór, za pomocą loginu wygenerowanego w momencie składania Wniosku.

 

Rodzice, którzy składali Wniosek wypełniony ręcznie proszeni są o przesłanie

na e-maila Oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola.

 

Oświadczenie można pobrać ze strony przedszkola

(w zakładce: Rekrutacja - dokument Potwierdzenie woli)

po wypełnieniu proszę przesłać skan oświadczenia na adres e-mail: przedszkole2wolomin@wp.pl

 

Brak złożonego w terminie Oświadczenia woli jest jednoznaczne
z rezygnacją z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola będzie podana do publicznej wiadomości

15 kwietnia 2021 r. do godziny 15:00.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Rodzice dzieci już uczęszczających do Przedszkola nr 2, którzy w wyznaczonym terminie

złożyli Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Niezłożenie Deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z dalszej edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 2.

 

 

Od 18 lutego 2021 r.

 

przyjmujemy zgłoszenia dzieci 6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

zarządzenie-burmistrza.pdf

 

Zgłoszenie dziecka 6-letniego urodzonego
w 2015 roku odbywa się w formie tradycyjnej – papierowej (należy pobrać druk
i wypełniony złożyć w przedszkolu).

 

zgloszenie-6-latek.pdf

 

 

Od 1 marca do 12 marca 2021 r. rozpoczynamy elektroniczną rekrutację dla dzieci z roczników 2016, 2017, 2018.

 

Link do elektronicznej rekrutacji aktywny od 1 marca 2021 r.:

 

https//nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/

 

Wnioski dzieci młodszych (urodzonych w 2019 roku) oraz zamieszkałych poza gminą – nie będą rozpatrywane.

 

 

Wygenerowany, wypełniony, wydrukowany i podpisany Wniosek wraz z załącznikami

Rodzic składa w wersji papierowej wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru  ( I preferencji ).

 

Składając dokumenty prosimy o okazanie aktu urodzenia dziecka oraz dowodu osobistego.

W przypadku rodzin wielodzietnych prosimy o okazanie karty dużej rodziny.

 

Przed złożeniem wniosku proszę sprawdzić czy dołączone są wszystkie oświadczenia (jeśli dotyczy kandydata):

 

  • Oświadczenie, że rodzeństwo uczęszcza do wybranego przedszkola
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata
  • Oświadczenie o czasie pobytu dziecka w przedszkolu
  • Oświadczenie o rozliczaniu podatków (oboje rodziców lub jedno z rodziców)
  • Potwierdzenie zatrudnienia lub nauki (zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zaświadczenie o prowadzeniu firmy, zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym)

 

http://wniosek2021

 

http://zarzadzenie-burmistrza.pdf

 

http://zalacznik-do-zarzadzenia-burmistrza.pdf

 

http://uchwala-rady-miasta.pdf

 

http://miejsca-realizacji-obowiazku-rocznego-przygotowania-do-szkoly.pdf

 

Dokumenty przyjmujemy w terminie od 1 marca do 12 marca w godzinach: 8.00 -16.00.

 

 

Rodzic może sprawdzić, czy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola

po zalogowaniu się na swoje konto w systemie Nabór, za pomocą którego

składał Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w dniu 31 marca 2021 r. od godz. 15.00.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia

Potwierdzenia woli przyjęcia do Przedszkola nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie na rok szkolny 2021/2022

w dniach od 6 do 12 kwietnia 2021 r.

 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia odbywa się:

1. poprzez system Nabór (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych),

 

2. lub za pomocą poczty elektronicznej wysyłając skan oświadczenia na adres:

przedszkole2wolomin@wp.pl (w temacie proszę wpisać: Potwierdzenie woli, imię i nazwisko dziecka)

 

3. lub w wersji papierowej w przedszkolu.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 15:00

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-04-16