Przedszkole nr 2

O przedszkolu

 

 

Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie istnieje od 1946r. Przez ponad 60 lat działalności wszyscy dyrektorzy i pracownicy dążyli do stwarzania jak najlepszych warunków pracy z dziećmi, ich wszechstronnego rozwoju i jak najlepszego wychowania, które procentowałoby w dalszym, dorosłym życiu wychowanków.

     W chwili obecnej przedszkole posiada siedem sal dydaktycznych, salę gimnastyczno – rytmiczną, salę audiowizualną, bibliotekę, gabinet metodyczny oraz pokój do pracy dla psychologa i logopedy.

     W przedszkolu działa siedem oddziałów, do których uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat, którymi  opiekuje się piętnaście nauczycielek.

    Przedszkole pracuje w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Przygotowujemy je  do przeżywania sukcesu i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo, pamiętając o przestrzeganiu Praw Dziecka. Zajęcia prowadzi profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna, posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie. Ponadto oferujemy pomoc psychologiczną i logopedyczną, której udzielają   wyspecjalizowani: psycholog i logopeda na stałe zatrudnieni w placówce.

     Dbając o wszechstronny rozwój wychowanków w przedszkolu organizowane są przedstawienia teatralne w wykonaniu aktorów, koncerty muzyczne, zajęcia umuzykalniające, zajęcia logopedyczne i reedukacyjne, religia w grupach starszych.

     Poszukujemy nowatorskich rozwiązań w swojej pracy, stale rozwijamy swoją wiedzę i umiejętności (kursy, szkolenia, warsztaty specjalistyczne).

 

    W celu zapewnienia optymalnego rozwoju naszych wychowanków, w przedszkolu efektywnie realizujemy następujące programy własne:

 • Program adaptacyjny - mający na celu ułatwienie dziecku adaptacji w nowym środowisku, jakim jest Przedszkole
 • Ekologia ja i ty - program promujący ekologiczny styl życia, rozbudzający zainteresowania różnorodnością i ochroną przyrody
 • Ocalić od zapomnienia - program kultywujący tradycje i zwyczaje ludowe, zawiera treści z wychowania patriotycznego
 • Książka moim przyjacielem –program mający na celu rozbudzić zainteresowania czytelnicze dzieci
 • Program współpracy z rodzicami –program ten ma nam ułatwić zaangażowanie rodzica na płaszczyźnie rodzic – dziecko – wychowawca
 • Jestem zdrowym przedszkolakiem –program profilaktyki zdrowotnej
 • Mój kolorowy świat  –program  kształtujący twórczą aktywność dziecka

 

 Koncepcja pracy przedszkola zakłada m.in.:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa
 • Wszechstronny rozwój wychowanka – zaspakajanie potrzeb, rozwijanie zdolności, wspomaganie rozwoju
 • Współpraca z rodzicami i środowiskiem – współdecydowanie rodziców w organizacji i funkcjonowaniu przedszkola
 • Promocja przedszkola
 • Doskonalenie kadry
 • Rozwój bazy przedszkola
 • Śledzenie losów absolwentów
 
 
Statut przedszkola dostępny na stronie BIP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hymn przedszkola
 
W przedszkolu pod tujami
Radośnie płynie czas,
Bawimy się śpiewamy
I Pyza jest wśród nas.
 
Tu zawsze słońce świeci,
Nie pada nigdy deszcz,
Radosne są tu dzieci,
Nie smucą nigdy się.
 
Tu dzieci są szczęśliwe,
To fajne miejsce jest,
Niech żyje czas beztroski
I nasza DWÓJKA też.