Przedszkole nr 2

Optymistyczne ...

          

Życie w obecnym czasie staje się coraz trudniejsze, dorośli uśmiechają się rzadziej, coraz mniej czasu poświęcają swoim pociechom. Aby wyjść temu naprzeciw, nasza przedszkole we wrześniu 2005 roku przystąpiło do ogólnopolskiego programu autorstwa pań Ireny Dzieżgowskiej i Mirelli Nawrot „optymistyczne przedszkole”. W 2008 roku otrzymaliśmy certyfikat „Optymistycznego Przedszkola”.


 

Według programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty. Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców jest takie wychowanie dzieci, aby przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi, altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych. Ważne jest też by dzieci były zgodne, chętne do pomocy i współpracy, tolerancyjne, by kochały to, co jest naprawdę cenne i godne kochania, były wrażliwe na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość, zaangażowane we wszystko to, co może maksymalizować szczęście każdego człowieka. W programie przewija się takie hasło jak „dobry kolega, dobra koleżanka” mające za zadanie podejmowanie nowych wyzwań oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach przez dzieci.

 


            Główne cele:

  • tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi
  • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów
  • swobodne wyrażanie próśb i oczekiwań przez dzieci
  • rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości
  • uczenie jak radzić sobie w rożnych sytuacjach
  • rozwijanie zainteresowań i talentów
  • uczenie życzliwości, empatii, pomagania innym oraz przyjaźni

 


Optymistyczne przedszkole ma siedem znaków szczególnych, jak siedem kolorów tęczy:

Kolor czerwonynajcieplejszy, to wychowanie. Dzieci w optymistycznym przedszkolu są życzliwe, uprzejme i zaradne.

Kolor pomarańczowy – inteligencje wielorakie. Optymistyczne przedszkole diagnozuje inteligencje dzieci, jest urządzone w sposób, który wspiera różnorodne zainteresowania.

Kolor niebieski – optymistyczni rodzice. Optymistyczne przedszkole prowadzi Klub Rodziców.

Kolor granatowy – optymistyczny personel. Optymistyczne przedszkole dba o stały rozwój personelu.

Kolor fioletowy – promocja. Optymistyczne przedszkole prowadzi działania mające na celu promowanie placówki.

 

NASZE SUCESY

  •  

    nasi wychowankowie, to dzieci zaradne, przedsiębiorcze, optymistyczne, osiągające najlepsze efekty edukacyjne

  •  

    nasi rodzice chętnie i czynnie uczestniczą w życiu przedszkola, szczycimy się prężnie działającym Klubem Rodzica

  •  

    tworzymy warunki do rozwoju kreatywności dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności

  •  

    gwarantujemy ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy placówki.

  • w nasze sukcesy zaangażowana jest Dyrekcja, personel pedagogiczny, administracyjno - obsługowy jak również rodzice a efektem naszej wspólnej pracy jest Przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością.