Przedszkole nr 2
Menu
Strona głowna  /  Ramowy rozkład dnia
Ramowy rozkład dnia
 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 
 
DZIECI MŁODSZE
 

Czas –

od..-do..

Forma aktywności
630 - 700 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w wybranych sferach itp.
700 – 800 Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej, praca indywidualna
800– 830

Zabawy: twórcze, integracyjne, wyrabiające charakter wg Optymistycznego Przedszkola

830- 900 Zabawy ruchowe, ilustracyjne, inscenizowane przy piosence  Czynności higieniczno-porządkowe,
900 - 930 I śniadanie
930- 1000 Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych.
1000– 1030 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, aktywność w wybranych sferach itp., indywidualna praca z dziećmi
1030 - 1045 II śniadanie
1045 – 1100 Przygotowanie do wyjścia na ogród
1100 - 1150

Pobyt na świeżym powietrzu

Wycieczki, spacery, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, gry, zabawy ruchowe, sportowe, zabawy samodzielne inicjowane przez dzieci, obserwacje przyrodnicze

1150 – 1200

Czynności higieniczno-porządkowe – przygotowanie do obiadu

1200 – 1230 Obiad
1230 – 1245 Kwadrans dla bajki
1245 – 1400 Odpoczynek po obiedzie
1245 – 1315 Zabawy dowolne, plastyczne, muzyczne, praca indywidualna, w małych zespołach
1315 – 1415 Pobyt w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze
1400- 1415 Zabawy dydaktyczne, muzyczne, taneczne
1415– 1430 Czynności higieniczno-porządkowe
1430– 1500 Podwieczorek
1500 - 1600 Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, oparte na inicjatywie i samodzielności dziecka, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, twórcze. Rozwijanie zainteresowań dzieci, gry planszowe układanki, utrwalanie wiadomości, piosenek, wierszy itp. Działania nauczycielki o charakterze stymulującym i obserwacyjnym.
1600 – 1700 Rozchodzenie się dzieci- w grupach połączonych. Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne, porządkowanie sali
   
 
DZIECI STARSZE
 

Czas –

od..-do..

Forma aktywności
630 - 700 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniem dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w wybranych sferach itp.
700 – 730 Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej, praca indywidualna
730 – 830 Zabawy twórcze,  zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence, wyrabiające charakter wg Optymistycznego Przedszkola
830– 845 Ćwiczenia poranne
845- 900 Czynności higieniczno-porządkowe
900 915 I śniadanie
915– 930

Czynności higieniczne, organizacyjne, opiekuńcze, mycie zębów. Przygotowanie do zajęć.

930 - 1000

Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela.

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych.

1000 -1010

II śniadanie

Wdrażanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych, kulturalne zachowanie się przy stole.

1010 - 1040 Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
1040 - 1050 Przygotowanie do wyjścia na ogród;
1050– 1150

Pobyt na świeżym powietrzu

Wycieczki, spacery, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, gry, zabawy ruchowe, sportowe, zabawy samodzielne inicjowane przez dzieci, obserwacje przyrodnicze

1150– 1200 Czynności organizacyjne, samoobsługowe, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów.
1200 1230 Obiad
1230 1245 Kwadrans dla bajki
1245- 1315 Praca indywidualna. Zabawy swobodne.
1315 – 1400 Spacer, obserwacje przyrodnicze
1400 – 1415 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia utrwalające poznane treści
1415– 1430 Czynności higieniczno-porządkowe, zabawa ruchowa
1430 – 1500 Podwieczorek
1500 1600 Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, oparte na inicjatywie i samodzielności dziecka, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, twórcze. Rozwijanie zainteresowań dzieci, gry planszowe układanki, utrwalanie wiadomości, piosenek, wierszy itp. Działania nauczycielki o charakterze stymulującym i obserwacyjnym.
1600 – 1700 Rozchodzenie się dzieci- w grupach połączonych.  Gry i zabawy edukacyjne organizowane oraz inspirowane przez dzieci.  Prace gospodarczo- porządkowe na terenie sali.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-06
BIP