Przedszkole nr 2

Ramowy rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 
 
DZIECI MŁODSZE
 

CZAS –

OD..- DO..

FORMA AKTYWNOŚCI

630 - 700

Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w wybranych sferach itp.

700 – 800

Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej, praca indywidualna

800– 825

Zabawy: twórcze, integracyjne, wyrabiające charakter wg Optymistycznego Przedszkola

825 - 845

Zabawy ruchowe, ilustracyjne, inscenizowane przy piosence  Czynności higieniczno-porządkowe

845 – 915

I śniadanie

915 _ 925

Czynności higieniczne, opiekuńcze, organizacyjne

925- 945

Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych.

945 – 1005

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, aktywność w wybranych sferach itp., indywidualna praca z dziećmi

1005 – 1020

II śniadanie

1020 – 1035

Przygotowanie do wyjścia na ogród

1035 – 1135

Pobyt na świeżym powietrzu

Wycieczki, spacery, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, gry, zabawy ruchowe, sportowe, zabawy samodzielne inicjowane przez dzieci, obserwacje przyrodnicze

1135 – 1145

Czynności higieniczno-porządkowe – przygotowanie do obiadu

1145 – 1215

Obiad

1215 – 1230

1230  – 1415

Kwadrans dla bajki

Odpoczynek po obiedzie

Czynności higieniczne, opiekuńcze

1230 – 1300

Zabawy dowolne, plastyczne, muzyczne, praca indywidualna, w małych zespołach

1300 – 1400

 

Pobyt w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze

Zabawy dydaktyczne, muzyczne, taneczne

1400– 1415

Czynności higieniczno-porządkowe

1415– 1445

Podwieczorek

1445 - 1600

Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, oparte na inicjatywie i samodzielności dziecka, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, twórcze. Rozwijanie zainteresowań dzieci, gry planszowe układanki, utrwalanie wiadomości, piosenek, wierszy itp. Działania nauczycielki o charakterze stymulującym i obserwacyjnym.

1600 – 1700

Rozchodzenie się dzieci. Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne, porządkowanie sali

 
 
 
DZIECI STARSZE
 

CZAS –

OD..- DO..

FORMA AKTYWNOŚCI

630 - 700

Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniem dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w wybranych sferach itp.

700 – 730

Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej, praca indywidualna

730 – 820

Zabawy twórcze, zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence, wyrabiające charakter wg Optymistycznego Przedszkola

820– 835

Ćwiczenia poranne

835- 845

Czynności higieniczno-porządkowe

845 – 900

I śniadanie

900– 910

Czynności higieniczne, organizacyjne, opiekuńcze. Przygotowanie do zajęć.

910 – 940

Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela.

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych.

940 - 950

II śniadanie

Wdrażanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych, kulturalne zachowanie się przy stole.

950 – 1020

Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

1020 – 1035

Przygotowanie do wyjścia na ogród

1035 – 1135

Pobyt na świeżym powietrzu

Wycieczki, spacery, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, gry, zabawy ruchowe, sportowe, zabawy samodzielne inicjowane przez dzieci, obserwacje przyrodnicze

1135– 1145

Czynności organizacyjne, samoobsługowe, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów.

1145 – 1215

Obiad

1215  - 1230

Kwadrans dla bajki

1230 – 1300

Praca indywidualna. Zabawy swobodne

1300 – 1345

Spacer, obserwacje przyrodnicze

1345 – 1405

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia utrwalające poznane treści

1405– 1415

Czynności higieniczno-porządkowe, zabawa ruchowa

1415 – 1445

Podwieczorek

1445 -  1600

Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, oparte na inicjatywie i samodzielności dziecka, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, twórcze. Rozwijanie zainteresowań dzieci, gry planszowe układanki, utrwalanie wiadomości, piosenek, wierszy itp. Działania nauczycielki o charakterze stymulującym i obserwacyjnym.

1600 – 1700

Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Gry i zabawy edukacyjne organizowane oraz inspirowane przez dzieci.  Prace gospodarczo- porządkowe na terenie sali.