Przedszkole nr 2

Rada Rodziców

 
 
 
Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024
 
 
 
Renata Kwiatkowska - przewodnicząca
Joanna Milewska - sekretarz
Aneta Duchnowska - Jeżak - skarbnik
 
 
Komisja Rewizyjna
 
Ewelina Otrębiak, Monika Błońska, Marta Kandybowicz, Marcin Młynarski
 
Przedstawiciele poszczególnych grup:

Grupa I - Ewelina Otrębiak
Grupa II - Monika Błońska
Grupa  III - Joanna Milewska
Grupa  IV - Marta Kandybowicz
Grupa  V - Marcin Młynarski
Grupa  VI - Renata Kwiatkowska
Grupa  VII - Aneta Duchnowska - Jeżak

 

Rada Rodziców ustaliła składkę w wysokości 65 zł.

 

Fundusze zebrane w roku szkolnym 2023/2024 zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na wspomaganie statutowej działalności przedszkola między innymi:

  • imprezy kulturalne - koncerty, teatrzyki, warsztaty i lekcje edukacyjne,
  • wycieczki krajoznawcze,
  • wyjazdy do teatru,
  • uroczystości przedszkolne: Mikołaj, Dzień Dziecka,
  • zakup pomocy dydaktycznych i drobnych artykułów papierniczych.

 

 

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
 
Nr konta:
98 1240 6335 1111 0010 4864 8328
 
Nazwa odbiorcy: Rada Rodziców Przedszkola nr 2
 
W tytule: imię i nazwisko dziecka, za miesiąc...