Przedszkole nr 2

Kółko plastyczne

    
 
 
 
 
 
 
Tym razem na spotkaniu kółka plastycznego pojawiły się wesołe małpki. Powstały poprzez odrysowanie na papierze dłoni z rozłożonymi palcami.
 
 
Do przedszkola przyleciały sowy i sówki. Zapraszamy do Galerii Małych Artystów.
 
 
„Wiosna” to główny temat na kółku plastycznym. Powstały piękne kwiaty i nie zabrakło również budzących się do życia zwierzątek.
 
 
„Król i królowa balu”. Praca wykonana przy użyciu balonów.
 
 
Styczeń przywitał nas mroźną i śnieżną pogodą. A tak wygląda „Zimowa kraina” w wykonaniu naszych przedszkolaków.
 
 
Galeria Małych Artystów prezentuje tym razem "Świąteczną niespodziankę". Dzieci wykonały ptaszki z papierowych kółek w mikołajowych czapeczkach, które pomagają Mikołajowi rozdawać prezenty. Wesołych Świąt!!!
 
 
W tym roku Złota Polska Jesień bardzo długo zachwyca swoimi kolorami i ciepłą pogodą. To sprzyja grzybobraniu. Muchomory są niestety silnie trujące ale to naprawdę piękne grzyby.
 
 
Do Galerii Małych Artystów zawitała "Kolorowa Jesień" inspirowana wierszem B. Formy pt. "Jesienne liście".
 
 
Witamy po wakacyjnej przerwie. Wykonaliśmy jesienne jeżyki z papieru oraz kolorowych liści.
 

 
___________________________________
 

     Przedszkole modyfikuje i dostosowuje ofertę zajęć do potrzeb i możliwości dzieci. Od października 2023 roku, już kolejny rok,  będziemy prowadzić  kółko plastyczne  dla dzieci przejawiających szczególne uzdolnienia plastyczne. Podczas zajęć, dzieci poznają różne techniki, metody i formy pracy.  W miłej atmosferze będą tworzyć swoje „dzieła”, eksponowane  w Galerii Małych Artystów lub wysyłane na ogólnopolskie konkursy .

                                                                      Pozdrawiamy, Emilia Tymińska oraz Dorota Dźwigała 

 
Plan działań wspomagania zdolności plastycznych dziecka
 
Rok szkolny: 2023/2024
Czas realizacji: 01.10.2023 r.  – 26. 06. 2024 r.
Czas prowadzenia zajęć: 40 minut- raz w tygodniu
Nauczyciel prowadzący:  Emila Tymińska, Dorota Dźwigała 
Zakres wspierania rozwoju: kształtowanie zdolności i zainteresowań plastycznych dziecka
Grupa wiekowa: 5 latki, 6 latki
Liczba dzieci biorących udział w zajęciach: 15
Cele ogólne:
Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień plastycznych dziecka
·     -  Kształtowanie umiejętności wypowiadania się różnymi technikami plastycznymi
·     -  Rozbudzanie zainteresowań malarstwem, rzeźbą, architekturą, sztuką ludową
·     -  Zachęcanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych wewnątrzprzedszkolnych, gminnych, ogólnopolskich
·        Wzmacnianie wiary we własne możliwości
 
Cele szczegółowe:
·          uwrażliwianie na piękno otaczającego świata;
·          wzbudzanie przeżyć estetycznych;
·          wyrażanie przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie za pomocą różnych środków i technik plastycznych,
·          wzbogacanie przeżyć i wyzwalanie emocji dzieci,
·          stwarzanie swobodnej, akceptującej i twórczej atmosfery,
·          odkrywanie przez dzieci własnych możliwości twórczych,
·          rozwijanie wrażliwości estetycznej,
·          obcowanie z przyrodą w różnych porach roku,
 • stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem
 • wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu
 • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności
 • kształtowanie zainteresowania wytworami artystycznymi- dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem (reprodukcje obrazów), architekturą, wytworami sztuki ludowej, fotografią
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
 • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności
 • rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału pozytywnych wartości.
       Formy pracy:
·        Zajęcia grupowe
·        Indywidualizacja pracy, dostosowanie wymagań do możliwości dziecka
·        Praca w małych zespołach
    Metody pracy:
·          metoda praktycznego działania,
·          metoda doświadczeń i eksperymentów,
·          metoda pokazu, obserwacji,
Zakres współdziałania z innymi podmiotami:
·        współpraca z rodzicami, nauczycielkami grup, psychologiem
Sposoby realizacji:
 • Rysowanie kredką świecową, pastelową, mazakiem, kredą, patykiem, węglem, świecą na różnych rodzajach papieru: kartonie, tekturze, papierze ściernym, płótnie, szkle.
 • Malowanie na różnorodnym materiale: na papierze, tekturze falistej, gazecie, płótnie, szkle itp. o różnych formatach i wielkościach; malowanie farbami plakatowymi, klejowymi, akwarelami, akrylowymi; palcami i z użyciem pędzli i innych przedmiotów- przyborów. Komponowanie na całej płaszczyznę,  wprowadzenie zasady stosowania proporcji i aranżowania perspektywy.
 • Rysowanie i malowanie inspirowane muzyką, literaturą, własnymi przeżyciami, z zastosowaniem różnych form i technik.
 • Eksperymentowanie w trakcie używania różnych materiałów plastycznych
 • Wykonanie wycinanki płaskiej i form przestrzennych z papieru; łączenie w różny sposób elementów, np. technika collage.
 • Wykonuje wydzieranki; odtwarza określone kształty z papieru, nakleja, skleja elementy tworząc kompozycję.
 • Tworzenie kompozycji łącząc różne tworzywa z materiałem przyrodniczym i innymi materiałami np. koraliki, piórka, skrawki materiału
 • Wykonanie prostych prac plastycznych w konwencji sztuki ludowej: malowanie tkanin, ozdabianie elementami papierowych talerzyków, miseczek, dzbanków, lepienie z gliny, malowanie pisanek.
 • Poznanie dzieł sztuki i ich twórców: obrazy lub ich reprodukcje, fotografia, wybrane zabytki, pomniki i budowle o charakterystycznej i ciekawej architekturze.
 • Poznanie sztuki ludowej , w tym swojego regionu: tradycje, obrzędy.
 • Zespołowe wykonanie prac plastycznych; planowanie, podział zadań, kształtowanie umiejętności współpracy i poczucia odpowiedzialności.
 • Dokonanie oceny wytworów własnych i kolegów.
Ewaluacja:
·        Ekspozycje prac dzieci
·        Udział w konkursach plastycznych
·        Ankieta dla rodziców - rodzice
·        Termometr jako alternatywna metoda badawcza- dzieci