Przedszkole nr 2
Menu
Strona głowna  /  Kółko plastyczne
Kółko plastyczne
    
 
 
 
 
 

Podczas kolejnych zajęć, „mali artyści” poznali techniki graficzne. Wykorzystując  jedną z nich, wykonali bardzo ciekawe i oryginalne zaproszenia.

„Motylki” to kolejne kolorowe prace dziecięce. Tym razem z papierowych kółek różnej wielkości dzieci tworzyły harmonijki, które sklejały tworząc skrzydła motyli.

Na zajęciach kółka plastycznego, mali artyści tworzyli jajo wielkanocne. Dzieci poznały technikę witrażu.

Na pierwszym wiosennym kółku plastycznym dzieci wykonały „hiacynty” z kolorowego papieru. Wykazały się precyzją i sprawnością manualną podczas nawijania cieniutkich paseczków papieru na patyczek, tworząc w ten sposób charakterystyczny kwiat jakim jest hiacynt.

Podczas kolejnych zajęć dzieci malowały markerami akrylowymi. Miały do wyboru szeroką gamę kolorystyczną. Bardzo zaangażowały się w ozdabianie swoich kubków ceramicznych, które potem zabrały do domu.

 

Podczas zajęć dzieci poznały technikę collage, tworząc zimowy pejzaż, wykorzystały różnorodny materiał plastyczny.

 
 

Pierwsze spotkanie grudniowe kółka plastycznego to praca przestrzenna pt. „Renifery”.

 
 

 W listopadzie, na zajęciach kółka plastycznego, dzieci wykonały pracę z papieroplastyki pt. „ Polska to mój dom” oraz rysunek węglem pt. „Jesienny kosz” ( poznały gatunek malarski -  martwa natura).

 
 

Kolejne spotkanie kółka plastycznego to praca pt. „Jesienne brzozy”. Podczas tworzenia kompozycji dzieci rysowały i wycinały drzewa, następnie za pomocą patyczków kosmetycznych malowały jesienne liście.

 
 

Dzieci wykonały „Pyzę Wędrowniczkę” metodą origami z kółek. Wycinały kółka z papieru różnej wielkości oraz kolorów, składały, rozcinały, przyklejały tworząc postać Łowiczanki.

 

 

Pierwsze spotkanie kółka plastycznego to praca pt.: „Jesienny park” wykonana pastelami suchymi i mokrymi. Dzieci rysowały oraz rozcierały suche pastele tworząc kolorowe tło.

 

 
___________________________________
 

     Przedszkole modyfikuje i dostosowuje ofertę zajęć do potrzeb i możliwości dzieci. Od października 2021 roku, już kolejny rok,  będziemy prowadzić  kółko plastyczne  dla dzieci przejawiających szczególne uzdolnienia plastyczne. Podczas zajęć, dzieci poznają różne techniki, metody i formy pracy.  W miłej atmosferze będą tworzyć swoje „dzieła”, eksponowane  w Galerii Małych Artystów lub wysyłane na ogólnopolskie konkursy .

                                                                      Pozdrawiamy, Anna Tucin oraz Emilia Tymińska

 
Plan działań wspomagania zdolności plastycznych dziecka
 
Rok szkolny: 20212022
Czas realizacji: 01.10.2021 r.  – 26. 06. 2022 r.
Czas prowadzenia zajęć: 40 minut- raz w tygodniu
Nauczyciel prowadzący: Anna Tucin, Emila Tymińska
Zakres wspierania rozwoju: kształtowanie zdolności i zainteresowań plastycznych dziecka
Grupa wiekowa: 5 latki, 6 latki
Liczba dzieci biorących udział w zajęciach: 15
Cele ogólne:
Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień plastycznych dziecka
·     -  Kształtowanie umiejętności wypowiadania się różnymi technikami plastycznymi
·     -  Rozbudzanie zainteresowań malarstwem, rzeźbą, architekturą, sztuką ludową
·     -  Zachęcanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych wewnątrzprzedszkolnych, gminnych, ogólnopolskich
·        Wzmacnianie wiary we własne możliwości
 
Cele szczegółowe:
·          uwrażliwianie na piękno otaczającego świata;
·          wzbudzanie przeżyć estetycznych;
·          wyrażanie przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie za pomocą różnych środków i technik plastycznych,
·          wzbogacanie przeżyć i wyzwalanie emocji dzieci,
·          stwarzanie swobodnej, akceptującej i twórczej atmosfery,
·          odkrywanie przez dzieci własnych możliwości twórczych,
·          rozwijanie wrażliwości estetycznej,
·          obcowanie z przyrodą w różnych porach roku,
 • stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem
 • wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu
 • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności
 • kształtowanie zainteresowania wytworami artystycznymi- dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem (reprodukcje obrazów), architekturą, wytworami sztuki ludowej, fotografią
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
 • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności
 • rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału pozytywnych wartości.
       Formy pracy:
·        Zajęcia grupowe
·        Indywidualizacja pracy, dostosowanie wymagań do możliwości dziecka
·        Praca w małych zespołach
    Metody pracy:
·          metoda praktycznego działania,
·          metoda doświadczeń i eksperymentów,
·          metoda pokazu, obserwacji,
Zakres współdziałania z innymi podmiotami:
·        współpraca z rodzicami, nauczycielkami grup, psychologiem
Sposoby realizacji:
 • Rysowanie kredką świecową, pastelową, mazakiem, kredą, patykiem, węglem, świecą na różnych rodzajach papieru: kartonie, tekturze, papierze ściernym, płótnie, szkle.
 • Malowanie na różnorodnym materiale: na papierze, tekturze falistej, gazecie, płótnie, szkle itp. o różnych formatach i wielkościach; malowanie farbami plakatowymi, klejowymi, akwarelami, akrylowymi; palcami i z użyciem pędzli i innych przedmiotów- przyborów. Komponowanie na całej płaszczyznę,  wprowadzenie zasady stosowania proporcji i aranżowania perspektywy.
 • Rysowanie i malowanie inspirowane muzyką, literaturą, własnymi przeżyciami, z zastosowaniem różnych form i technik.
 • Eksperymentowanie w trakcie używania różnych materiałów plastycznych
 • Wykonanie wycinanki płaskiej i form przestrzennych z papieru; łączenie w różny sposób elementów, np. technika collage.
 • Wykonuje wydzieranki; odtwarza określone kształty z papieru, nakleja, skleja elementy tworząc kompozycję.
 • Tworzenie kompozycji łącząc różne tworzywa z materiałem przyrodniczym i innymi materiałami np. koraliki, piórka, skrawki materiału
 • Wykonanie prostych prac plastycznych w konwencji sztuki ludowej: malowanie tkanin, ozdabianie elementami papierowych talerzyków, miseczek, dzbanków, lepienie z gliny, malowanie pisanek.
 • Poznanie dzieł sztuki i ich twórców: obrazy lub ich reprodukcje, fotografia, wybrane zabytki, pomniki i budowle o charakterystycznej i ciekawej architekturze.
 • Poznanie sztuki ludowej , w tym swojego regionu: tradycje, obrzędy.
 • Zespołowe wykonanie prac plastycznych; planowanie, podział zadań, kształtowanie umiejętności współpracy i poczucia odpowiedzialności.
 • Dokonanie oceny wytworów własnych i kolegów.
Ewaluacja:
·        Ekspozycje prac dzieci
·        Udział w konkursach plastycznych
·        Ankieta dla rodziców - rodzice
·        Termometr jako alternatywna metoda badawcza- dzieci
 
 
                                                                                                  Opracowanie: Anna Tucin
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2022-05-25
BIP