Przedszkole nr 2

Z KULTURĄ MI DO TWARZY

 

 

W roku szkolnym 2022/2023,

po raz drugi bierzemy udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Z kulturą mi do twarzy".

 

Projekt realizujemy jako innowację pedagogiczną,

którego autorem jest p. Paulina Marcysiak a organizatorem Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” w Inowrocławiu.

 

 

 

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej:

 • Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,przyjaciele);
 • Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 • Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
 • Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 

Cele szczegółowe projektu:

 1. promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
 2. rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
 3. współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
 4. wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
 5. kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
 6. kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycją i historią w sposób dostępny dziecku,
 7. zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
 8. współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

 

Termin realizacji: 3 października 2022– 23 czerwca 2023

 

Projekt składa się z czterech modułów:


MODUŁ I – W KRAINIE MUZ
MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE
MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ
MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA

 

 

 

 

"SIŁA BAJEK"- zadanie z modułu III - KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ - czytanie literatury uwrażliwiającej dzieci, rozbudzającej empatię, poruszające problemy dotyczące ich wieku

"MAJOWE ŚWIĘTA" - Święto Flagi w wykonaniu Słoneczek - zadanie z modułu II - TU JEST MOJE MIEJSCE - przygotowanie uroczystości z okazji świat majowych.

"JSTEŚMY TACY SAMI"- zadanie z modułu III - KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ - przeprowadzenie zajęcia o niepełnosprawności związanej z Zespołem Downa.

"MAKARONOWY WYŚCIG" - zabawa zręcznościowa Słoneczek - zadanie z modułu IV - KULTURY ŚWIATA - zabawa z wykorzystaniem włóczki.

"ZAŚWIEĆ NA NIEBIESKO" - spotkanie z terapeutą -  zadanie z modułu III - KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ - zorganizowanie Dnia Świadomości Wiedzy o Autyzmie.

 

"WARSZTATY LUDOWE" - współpraca Biedronek z Seniorami - realizacja modułu II - TU JEST MOJE MIEJSCE - zorganizowanie warsztatów ludowych, wyklejanie jajek wielkanocnych.

"DZIEŃ PIZZY" - zajęcia kulinarne Żabek - realizacja modułu IV - KULTURY ŚWIATA - zorganizowanie święta pizzy w dowolny sposób.

"Z BACIĄ I DZIADKIEM DOBRZE SIĘ BAWIMY "- spotkanie Pszczółek z Dziadkami - realizacja modułu III - KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ - okazywanie należytego szacunku

"SZTUKA ŁĄCZY WSZYSTKICH" - spotkanie Biedronek z Seniorami - realizacja modułu III - KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ - przygotowanie występu dla osób starszych, wręczenie laurek.

  "SPOTKANIE Z MUZYKĄ" - koncert świateczny w wykonaniu nauczycieli Szkoły Muzycznej. Realizacja zadania z modułu I - W KRAINIE MUZ - zaproszenie do placówki muzyków. 

"WŚRÓD NOCNEJ CISZY" - spotkania jasełkowe dzieci z grup starszych. Realizacja zadania z modułu I - W KRAINIE MUZ -zorganizowanie konceru kolęd i pastorałek dla rodziców. 

,, DZIEŃ RODZINY "- warsztaty w grupie Żabki pt. "Drzewo w czterech porach roku". Realizacja zadania z modułu III - KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ - zorganizowanie spotkania z rodzicami.

,,W GALERII SZTUKI"- Żabki z wizytą w muzeum Nrodowym. Realizacja zadania z modułu I - W KRAINIE MUZ - wyjście na wystawę dzieł sztuki.

"TANECZNYM KROKIEM" - utwory "Dla Elizy" L.V. Bethovena oraz "Walc" D. Szostakiewicza w interpretacji dzieci z grupy Smerfy. Realizacja zadań z modułu I - W KRAINIE MUZ - przygotowanie układu tanecznego do muzyki klasycznej.

"POZNAJMY SIĘ " oraz ,,ROZMÓWKI POLSKO - UKRAIŃSKIE"  - dzieci z grupy Żabki poznały kraj naszych kolegów...wiedzą, jakie są podobieństwa i różnice w obchodach świąt. Potrafią przywitać się w języku ukraińskim oraz zapytać o imię. Realizacja zadań z modułu IV - KULTURY ŚWIATA, przybliżenie dzieciom tradycji i kultury ukraińskiej, nauka prostych zwrotów.

"EKO INSTRUMENTY"- grzechotki wykonane przez dzieci z grupy Słoneczka. Realizacja zadania z modułu I - W KRAINIE MUZ, wykonanie prostych instrumentów muzycznych z wykorzystaniem surowców wtórnych.

 "KOCHAMY BABCIE I DZIADKÓW" - występ muzyczno - taneczny z okazji Dni Seniora w wykonaniu dzieci z grupy Smefry. Dzieci w ludowych strojach zaprezentowały tańce i pieśni z regionu jakim jest Mazowsze. Realizacja zadania z modułu III - KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ. przygotowanie występu dla dziadków na dowolną okazję.

,,KODEKS DOBREGO WYCHOWANIA" - w wykonaniu dzieci z grupy Słoneczka. Rrealizacja zadania z modułu III -  KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ, ustalenie zasad panujących w grupie w formie obrazkowej i ich konsekwentne przestrzeganie.

"DO HYMNU!" - uroczystość patriotyczna z okazji Święta Niepodległości w wykonaniu dzieci z grupy Pszczółki. Realizacja zadania z modułu II - TU JEST MIEJSCE MOJE, kształtowanie postawy szacunku
wobec symboli narodowych.