Przedszkole nr 2
Menu
Strona głowna  /  Z KULTURĄ MI DO TWARZY
Z KULTURĄ MI DO TWARZY

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 przystąpiliśmy do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy", którego organizatorem jest Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” w Inowrocławiu.

 

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej:

 • Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,przyjaciele);
 • Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 • Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
 • Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 

Cele szczegółowe projektu:

 1. promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
 2. rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
 3. współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
 4. wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
 5. kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
 6. kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycją i historią w sposób dostępny dziecku,
 7. zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
 8. współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

 

Termin realizacji: 4 października 2021– 24 czerwca 2022

 

Projekt składa się z czterech modułów:


MODUŁ I – W KRAINIE MUZ
MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE
MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ
MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA

 

 

 

"Z kulturą przy stole" - zadanie z modułu III "Kocham, lubię, szanuję" zrealizowane przez Żabki.

 

 

"Moja okolica" - realizacja zadania z modułu II "Tu jest moje miejsce". Grupa Pszczółek wykonała piękną pracę przedstawiająca nasze miasto.

 

 

„Sałatka grecka” – zajęcia kulinarne. Pszczółki przygotowały sałatkę grecką, tym samym zrealizowały kolejne zadanie z modułu IV - Kultury świata.

 

 

"Chińskie wachlarze” z modułu IV - Kultury świata...to zadanie, które wykonały dzieci z grupy Pszczółki.

 

 

Smerfy zrealizowały zadanie "Piasek pustyni" z modułu IV -  Kultury świata. Dzieci świetnie bawiły się kolorowym piaskiem, miały dużo pomysłów.

 

 

Grupa Żabek zrealizowała zadanie 3 ,,Chiński smok'' z modułu IV - Kultury świata.

 

 

Przedszkole nr 2 w Wołominie zrealizowało zadanie 2 z modułu II - "Warsztaty ludowe" podczas których powstały palmy Wielkanocne.

 

 

Żabki włączyły się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu i wykonały zadanie "Zaświeć na niebiesko" z modułu III "Kocham, lubię, szanuję".

 

 

"Zabawy z piłką" - zadanie nr 8 z modułu IV zrealizowane  przez Żabki

 

 

"Perły regionu"- zadanie z modułu II zrealizowane w grupie Słoneczek i Motylków. Wycieczka do miejsca związanego z kulturą regionu "Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

 

 

Kocham, lubię, szanuję - zadanie 4 moduł III - Dzień kolorowej skarpetki - obchody Światowego Dnia Zespołu Downa. Na znak solidarności nasze przedszkole dołączyło się do akcji.

 

 

W magicznym świecie dźwięków" - zadanie zrealizowane z modułu I, poznanie instrumentów muzycznych, ich wyglądu i brzmienia podczas zajęć.

 

 

"Siła bajek" do realizacji tego zadania zaangażowaliśmy rodziców, to oni poprzez propagowanie czytelnictwa zapoznawali naszych podopiecznych ze światem literatury dziecięcej.

 

 

"Teatr lalek"- to kolejne zadanie wykonane przez Motylki z modułu pierwszego " W krainie muz". Dzieci samodzielnie przygotowały kukiełki do teatru cieni pt. "Podwodny świat".

 

 

Zrealizowaliśmy kolejne zadnie z MODUŁU I – W KRAINIE MUZ. Zorganizowaliśmy „Spotkanie z muzyką”, zapraszając do naszego przedszkola muzyków z Agencji Pro- Arte, którzy  podczas koncertu, zaprezentowali muzykę patriotyczną.

 

 

"Do hymnu!" - to kolejne zrealizowane działanie, dzieci z grupy Słoneczka przygotowały piękną prezentację wierszy i piosenek patriotycznych. Wszyscy w odświętnych strojach uczestniczyliśmy w tym ważnym wydarzeniu.

 

 

W ramach realizacji zadania z drugiego modułu Tu jest moje miejsce, Motylki ubrane w piękne, kolorowe stroje zaprezentowały całej społeczności przedszkolnej przyśpiewki i tańce ludowe.

 

 

"Kodeks dobrego zachowania" - to zadanie wykonały najmłodsze grupy. Ustalenie zasad dobrego zachowania wprowadzamy w grupach rozpoczynających przygodę z przedszkolem. I jest to trzecie zrealizowane zadanie w naszym przedszkolu.

 

 

  Kolejne zadanie z projektu zrealizowane. Odwiedziliśmy wystawę malarską twórców ziemi wołomińskiej. Obejrzeliśmy także wnętrze starodawnej izby mieszkalnej w świątecznych dekoracjach.

 

 

Pragniemy poinformować, że w ramach realizacji projektu zrealizowaliśmy pierwsze zadanie "Z wizytą w teatrze" z modułu pierwszego "W krainie muz" odwiedziliśmy teatr Baj i mieliśmy przyjemność oglądać przedstawienie pt. Spaghetti

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2022-05-08
BIP