Przedszkole nr 2

Z KULTURĄ MI DO TWARZY

 

 

W roku szkolnym 2023/2024,

po raz drugi bierzemy udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Z kulturą mi do twarzy".

 

Projekt realizujemy jako innowację pedagogiczną,

którego autorem jest p. Paulina Marcysiak a organizatorem Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” w Inowrocławiu.

 

 

 

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej:

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 • Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości  dziecka.
 • Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

Cele szczegółowe projektu:

 1. promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
 2. rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
 3. współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
 4. wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
 5. kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
 6. kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycją i historią w sposób dostępny dziecku,
 7. zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
 8. współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

 

Termin realizacji: 3 października 2023 – 23 czerwca 2024

 

Projekt składa się z czterech modułów:


MODUŁ I – W KRAINIE MUZ
MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE
MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ
MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA

 

 

 

Moduł II - Tu jest moje miejsce, zadanie „Dzień Flagi”

Moduł III - Kocham, lubię, szanuję, zadanie „Dzień Ziemi”

Moduł IV - Kultury świata, zadanie „Piasek pustyni”

Moduł IV - Kultury świata, zadanie „W krainie wiatraków”

Moduł IV - Kultury świata, zadanie „Smerfowe zabawy i gofry”

Moduł III - Kocham, lubię, szanuję, zadanie „Z babcią i dziadkiem dobrze się bawimy”

Moduł I - W krainie muz, zadanie „Book crossing” stworzenie kącika wymiany książek

Moduł I - W krainie muz, zadanie „Wiosna pachnąca poezją”

Moduł IV - Kultury świata, zadanie „Chińskie wachlarze”

Moduł IV - Kultury świata, zadanie „Dzień pizzy”

Moduł II - Tu jest moje miejsce, zadanie „Na ludową nutę”

Moduł I - W krainie muz, zadanie „Śladami przeszłości”

Moduł I - W krainie muz, zadanie „Podróż do krainy dźwięków”

Moduł I - W krainie muz , zadanie „W magicznym świecie dźwięków”

Moduł IV Kultury świata, zadanie „Weneckie maski”

Moduł I W krainie muz, zadanie „Wśród nocnej ciszy”

Moduł I W krainie muz, zadanie „Ekoinstrumenty”

Moduł III Kocham, lubię, szanuję, zadanie „Jesteśmy tacy sami”

Moduł IV „Kultury świata”, zadanie Pokaz mody

Moduł I W krainie muz, zadanie „W galerii sztuki”

Moduł II TU JEST MOJE MIEJSCE, zadanie „Razem możemy wiele”

Moduł II - TU JEST MOJE MIEJSCE, zadanie „Warsztaty ludowe” - robienie jesiennych wianków.

Moduł III -KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ, zadanie „Nie ma dzieci są ludzie” - obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

Moduł II - TU JEST MOJE MIEJSCE, zadanie „Do hymnu!”, grupa Słoneczka.

Moduł III - KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ, zadanie „Drzewko szczęścia”- dzieci poznają znaczenie drzew i dowiedzą się co robić, aby o nie dbać.

Moduł III - KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ, zadanie „Kocham naszą planetę” - uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę - „Dzień Ziemi”

Moduł III - KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ „ Dzień rodziny” - zorganizowanie spotkania z rodzicami, zawody sportowe , grupa Smerfy i Słoneczka

Moduł III - KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ, zadanie „Siła bajek” - czytanie literatury uwrażliwiającej dzieci, rozbudzające empatię.

Moduł II - TU JEST MOJE MIEJSCE, zadanie „Na ludową nutę” - nauka tańca regionalnego, grupa Smerfy

Moduł II - TU JEST MOJE MIEJSCE, zadanie „ Nasz patron” - rozmowa na temat patrona placówki, wykonanie portretów i zorganizowanie wystaw

Moduł I - W KRAINIE MUZ, zadanie „Dzień kropki” - zorganizowanie święta kreatywności w placówce

Moduł I - W KRAINIE MUZ, zadanie „ Filmowa przygoda” - zorganizowanie wyjścia do kina na seans dostosowany do potrzeb dzieci

Moduł I - W KRAINIE MUZ, zadanie „Z wizytą w teatrze” - wyjście na spektakl teatralny i wykonanie ilustracji plastycznej przedstawienia, grupa Krasnale

Moduł I - W KRAINIE MUZ, zadanie „Tysiąc barw wokół nas” -zorganizowanie warsztatów plastycznych, grupa Krasnale

Moduł I - W KRAINIE MUZ, zadanie „Spotkanie z muzyką” - zaproszenie do placówki muzyków