Przedszkole nr 2

GRANT OŚWIATOWY

 

Wołomiński Grant Oświatowy

„Razem z Pyzą poznajemy tradycje i zwyczaje ludowe”

 

CELE PROJEKTU:

  1. Poznanie  i promowanie obrzędów, tradycji i zwyczajów ludowych z różnych  regionów Polski zgodnie z koncepcją rozwoju przedszkola.
  2. Przybliżenie  dzieciom wiedzy o swoim regionie.
  3. Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat swojej Małej Ojczyzny, współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

ZAKŁADANE REZULTATY:

  1. Dziecko zna piosenki, tańce, stroje ludowe z różnych regionów Polski.
  2. Dziecko nabywa nowe umiejętności związane ze sztuką ludową poprzez udział w różnorodnych warsztatach.
  3. Dziecko poznaje swój region, jego zwyczaje, obrzędy, potrawy,  tańce  i  piosenki ludowe.

 

REALIZACJA PROJEKTU:

W styczniu 2022 roku, Przedszkole nr 2 w Wołominie  otrzymało dofinansowanie w ramach Wołomińskiego Grantu Oświatowego, w kwocie 10000 złotych.

W lutym 2022 roku, rozpoczęliśmy realizację naszego  projektu pt. „Razem z Pyzą poznajemy tradycje i zwyczaje ludowe”.

Mamy zaplanowane wiele działań, które będziemy systematycznie realizować i relacjonować.

 

Realizację projektu pt. „Razem z Pyzą poznajemy tradycje i zwyczaje ludowe” zakończyliśmy wycieczkami, do gospodarstw agroturystycznych. Dzieci starsze pojechały do  „Doliny Bobrów”, w Wólce Dłużewskiej. Dzieci młodsze do „Mazowieckiego Sioła”, w Julianówce. Podczas wycieczek nasze przedszkolaki podziwiały uroki Mazowsza, brały udział w warsztatach, podczas których poznały cykle produkcji chleba i masła, wyplatały z siana, bawiły się w zabawy z dawnych lat, zwiedzały wiejską zagrodę, poznały maszyny rolnicze z dawnych lat. W wolnym czasie harcowały na placu zabaw.

14 maja w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury odbył się festyn pt. "Na ludową nutę" - podsumowanie realizacji Wołomińskiego Grantu Oświatowego. Dzieci w pięknych, kolorowych strojach wprowadziły zaproszonych gości w świat ludowej muzyki i tańca. Było barwnie, wesoło, miło, wyjątkowo...

Jednym z wielu działań, podczas realizacji projektu były - warsztaty. Podczas spotkań z Rodzicami powstały piękne, wielobarwne palmy wielkanocne, kolorowe stroiki, barwne wycinanki, pająk oraz kolorowe pisanki. Warsztaty przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze a efekty pracy rodziców zdobią nasz kącik ludowy.

„Czerwone Jabłuszko”

20.04.2022 roku odbył się w naszym przedszkolu  Konkurs Piosenki Ludowej pt.”Czerwone jabłuszko”, który został zorganizowany w ramach projektu „ Razem z Pyzą poznajemy tradycje i zwyczaje ludowe”. W konkursie wzięło udział po dwoje dzieci z każdej grupy wiekowej. Zaśpiewali oni piosenki ludowe z różnych regionów Polski. Mali artyści bardzo się starali, a poziom konkursu był naprawdę wysoki. Wszyscy uczestnicy otrzymali wyróżnienia  i drobne upominki zakupione z funduszu Grantu Oświatowego. Wokaliści byli oceniani przez komisję konkursową, która przyznała maksymalną liczbę punktów następującym wykonawcom :

 

Janek Szczerba - za piosenkę  pt.„ Gdzieżeś ty bywał, czarny baranie”

Helenka Karlikowska - za piosenkę pt.„Wiła wianki”

Ola Lipka- za piosenkę pt. „Drepce konik, drepce”

Olek Król - za  piosenkę pt. „Wyleciał ptaszek z Łobzowa”

Weronika Jeżak - za piosenkę pt. „ Łowiczanka jestem”

Oliwia Borucka - za piosenkę pt. „ Piękna nasza Polska cała”

 

Laureaci konkursu wykonają swoje utwory podczas Festynu „ Na ludową nutę”, podsumowującego realizację projektu, który odbędzie się 14.05.2022 roku, w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Bardzo dziękujemy wszystkim wykonawcom konkursu. Zwycięzcom gratulujemy.

 

KONKURS PLASTYCZNY PT. „KOLOROWA WYCINANKA  LUDOWA”

uroczyste wręczenie nagród

 Na zajęciach kółka plastycznego dzieci wykonały wycinanki ludowe.

Dla uczestników konkursu plastycznego zakupione zostały nagrody książkowe.

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

PT. „KOLOROWA WYCINANKA  LUDOWA”

organizowanego przez Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie

w ramach projektu  pt. „Razem z Pyzą poznajemy tradycje i zwyczaje ludowe”

 

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

 

Dnia 14. 03. 2022r. zebrała się Komisja konkursowa w składzie:

Ewa Walachnia – dyrektor przedszkola,

Anna Tucin - nauczyciel kółka plastycznego,

Emilia Tymińska- nauczyciel kółka plastycznego,

Małgorzata Flis- Kisiel- przedstawicielka Rady Rodziców.

 

Komisja przeliczyła prace konkursowe oraz sprawdziła zebraną dokumentację. Na konkurs wpłynęło 14 prac wykonanych przez dzieci 5-6 letnie, uczęszczające do wołomińskich przedszkoli. Kryterium oceny Komisji konkursowej była: samodzielność, pomysłowość, oryginalność, estetyka, zgodność z tematem. Ocenie podlegały tylko prace zgodne z regulaminem konkursu. Komisja wyłoniła laureatów I, II, i III miejsca oraz przyznała cztery wyróżnienia.

 

LISTA LAUREATÓW:

 

I miejsce    

Lena Truszkowska - Przedszkole nr 6 im. Bajka w Wołominie

 

II miejsce   

Zuzanna Paź - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Duczkach

 

III miejsce   

Zuzanna Dudzińska - Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie

 

WYRÓŻNIENIA:

Łucja Przewoźnik - Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie

Oliwia Bąk - Przedszkole nr 6 im. Bajka w Wołominie

Amelia Cackowska- Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie

Rozalia Żochowska- Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie

 

Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej na terenie przedszkola. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz drobne upominki, zakupione z funduszu Wołomińskiego Grantu Oświatowego. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 28.03. 2022r. o godz. 10.30, w Przedszkolu nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Gratulujemy zwycięzcom.