Przedszkole nr 2


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

8 miesięcy temu

8 listopada obchodziliśmy w naszym przedszkolu Święto Niepodległości. Wszystkie dzieci przyszły ubrane na galowo aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dzień, każde miało kotylion w barwach ojczystych. Nasze Słoneczka wystąpiły z programem artystycznym, przyjmując właściwą postawę, odśpiewały hymn Polski Mazurek Dąbrowskiego. Podczas występu dzieci recytowały wiersze patriotyczne, śpiewały piosenki. Przedszkolaki utrwaliły wiadomości na temat symboli narodowych, zabytków, wydarzeń historycznych naszej ojczyzny. Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju. Dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach przedszkolaki od najmłodszych lat uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.

Dodaj komentarz